Испитување

ЕДИНСТВЕНИОТ ОСТРОВ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ГОЛЕМ ГРАД

                                                                                                                                              
...единствен веб портал за островот...

www.Golemgrad.4t.com

Contact: mitkoresen@yahoo.com 

    ДОМА
ОПШТО
 

ЦРКВИ

 

ПТИЦИ

 

РАСТЕНИЈА

 

ЗМИИ

 

ГАЛЕРИЈА

 

ИСТРАЖУВАЊЕ

 

КОНТАКТ

 

 

 

 

 

 

ИСПИТУВАЊЕ

     Испитувањето беше извршено од страна на професори од институтот по Биологија од Београд, Загреб и Скопје.

- Првото испитување беше извршено во месец Мај, 2007 година кое траеше 10 дена. На ова испитување професорите пронајдоа 30 змии од видот Поскок, на кои им извршија мерење на димензии на телото и мерење на температурата. После извршеното мерење змиите беа пуштени на истите места каде што беа пронајдени.

- Второто испитување го извршија истите професори во месец Август, 2007 година. Испитувањето беше исто како првото, но за разлика од него во ова требаше да се пронајдат истите змии на местата каде што беа пуштени во месец Мај. Но беа пронајдени 40 змии од видот Поскок од кои само 4 змии беа обележани од претходното мерење.