Флоренски крст

ЕДИНСТВЕНИОТ ОСТРОВ  ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ГОЛЕМ ГРАД

        Македонски        English                                                  

                                                                                                                                              
...единствен веб портал за островот...

www.Golemgrad.4t.com

Contact: mitkoresen@yahoo.com 

    ДОМА
ОПШТО
 

ЦРКВИ

 

ПТИЦИ

 

РАСТЕНИЈА

 

ЗМИИ

 

ГАЛЕРИЈА

 

ИСТРАЖУВАЊЕ

 

КОНТАКТ

 

 

 

 

 

 

ФЛОРЕНСКИ КРСТ

     На југозападните пештерски карпи се наоѓа глаголскиот натпис со флоренски крст, како најстар пишан споменик во Преспа. Се претпоставува дека потекнува од времето на просветителската дејност на Св. Климент Охридски (9 век), но научно не е истражен. Натписот го забележал бугарскиот публицист, историчар и патеписец Васил К'нцов при посета на Голем Град кон крајот на 19 век. Преданието кажува дека овде среде бујна вегетација во мир и тишина се одморал царот Самуил со своите соработници (10 км од неговите дворци на островот Ахил во Малото Преспанско Езеро.